ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สพป. พิจิตร เขต 1 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 26  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 29  
34 โรงเรียนป่าสัก (อ.แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 29  
35 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 29  
36 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน