ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาพูน สพป. แพร่ เขต 2 58.3 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน