ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน