ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 62.51 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 62.5 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 47.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 35 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 35 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 35 เข้าร่วม 6  
10 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 22.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 22.5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 22.5 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 22.5 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 20 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนณัทชวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 17.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. ตาก เขต 2 17.5 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 17.5 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 17.5 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 17.5 เข้าร่วม 17  
22 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 15 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 15 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 15 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 12.5 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 12.5 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 12.5 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 10 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 10 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 7.5 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 7.5 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 7.5 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 7.5 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 5 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 5 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 2.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 2.5 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 2.5 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนบ้านกลางดง สพป. สุโขทัย เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน