ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิศานุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 78.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 78.5 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 66.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 61.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 57 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 56.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ สพป. อุทัยธานี เขต 1 56.5 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 54.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 54.5 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 54.5 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 54.5 เข้าร่วม 15  
19 โรงเรียนโฆษิตวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 54.5 เข้าร่วม 15  
20 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก สพป. พิจิตร เขต 2 54.5 เข้าร่วม 15  
21 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 51.5 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51.5 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 50 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 47.5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 47.5 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 47.5 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 47 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 45 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สพป. เชียงราย เขต 3 45 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 45 เข้าร่วม 31  
34 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 42.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 42.5 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 37.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 37.5 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านแม่สุก สพป. ลำปาง เขต 3 35 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 32.5 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 25 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 12.5 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 10 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน