ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 30.1 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 15 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านพรหม สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนวัดวังสำโรง สพป. พิจิตร เขต 2 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา สพป. ลำปาง เขต 3 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : ผลการแข่งขันที่ได้คะแนน 0 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน