ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. พิษณุโลก เขต 2 90.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.61 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.84 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.45 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 78.23 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.81 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป. แพร่ เขต 2 66.73 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 66.22 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 66.1 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. เชียงราย เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65.43 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 64.44 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.21 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 53.22 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 53.06 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 52.64 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 52.14 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 52.07 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 51.82 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 51.2 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 51.11 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป. พิษณุโลก เขต 1 39.64 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป. สุโขทัย เขต 2 39.1 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 39.02 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 38.86 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 38.77 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 38.65 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 38.14 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 38.1 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 37.64 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 26.95 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 26.04 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 26.01 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 25.83 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 25.81 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 25.54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 13.55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน