ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 65 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 35.01 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 2 35 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 0 -  
7 โรงเรียนขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 -  
8 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 0 -  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 0 -  
10 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ สพป. แพร่ เขต 2 0 -  
11 โรงเรียนบ้านช่องคีรี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 -  
12 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 0 -  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย สพป. พะเยา เขต 2 0 -  
14 โรงเรียนบ้านท่าชัย สพป. สุโขทัย เขต 2 0 -  
15 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 0 -  
16 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง สพป. พิจิตร เขต 2 0 -  
17 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 0 -  
18 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 0 -  
19 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 -  
20 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. พิษณุโลก เขต 2 0 -  
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 0 -  
22 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. อุทัยธานี เขต 1 0 -  
23 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 0 -  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 0 -  
25 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 0 -  
26 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สพป. เชียงราย เขต 4 0 -  
27 โรงเรียนบ้านแม่ศึก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 -  
28 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 0 -  
29 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 0 -  
30 โรงเรียนปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 0 -  
31 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 -  
32 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 0 -  
33 โรงเรียนวัดยางเอน สพป. พิษณุโลก เขต 1 0 -  
34 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 0 -  
35 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 0 -  
36 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 -  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 -  
38 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป. ลำปาง เขต 2 0 -  
39 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 0 -  
40 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย สพป. เชียงราย เขต 3 0 -  
41 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 0 -  
42 โรงเรียนอุทิศศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 0 -  
43 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 0 -  
44 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 -  

หมายเหตุ : ผลการแข่งขันที่ได้คะแนน 0 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน