ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดงเย็น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน