ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาสัก สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านจัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน