ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเขียด สพป. ลำพูน เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. พะเยา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่องย้าง สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทัพ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน สพป. ตาก เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนมิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) สพป. สุโขทัย เขต 2 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน