ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.6 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน