ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาล้อ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 69.33 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน