ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวก สพป. ลำพูน เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดนากลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 69 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพป. ลำปาง เขต 1 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน