ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 73 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน