ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 60.9 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60.8 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป. ลำปาง เขต 2 60.7 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สพป. ตาก เขต 2 60.6 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 60.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน