ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 97.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิษณุโลก เขต 2 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 93.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 90.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 90.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป. ลำพูน เขต 2 89.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 88.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปูแป้ สพป. ตาก เขต 2 88.8 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สพป. สุโขทัย เขต 1 87.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 85.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านถนนน้อย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 78.4 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.6 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพุย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74.6 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.6 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72.8 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 71.2 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 67.8 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66.4 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. แพร่ เขต 2 65.4 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองขุย สพป. อุทัยธานี เขต 1 64.6 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน