ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สพป. สุโขทัย เขต 2 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง สพป. พะเยา เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 89.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 88.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาธร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ สพป. ลำพูน เขต 2 82.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 81.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 78.4 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า สพป. พะเยา เขต 1 77.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงราย เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 73.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.6 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 71.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68.4 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 67.6 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.6 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน