ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านร่องปอ สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านท่าบัว"รัฐประชานุเคราะห์" สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านปากรอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านแม่อาว สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 15  
23 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง 15  
24 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 15  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน