ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางแปก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) สพป. พะเยา เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลูกเสือชาวบ้านสมุทรปราการอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน