ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกอก สพป. น่าน เขต 2 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 88.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต 1 87.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 87.6 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.2 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 87.2 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. ตาก เขต 1 87.2 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. พะเยา เขต 2 86.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเนินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.4 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.4 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 2 85.5 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 85.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.4 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 85.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.2 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. พิจิตร เขต 1 84.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 84.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.4 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านแม่อาว สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 83.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 83.8 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านลานกระทิง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.6 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาอิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.4 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง สพป. อุทัยธานี เขต 2 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80 ทอง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน