ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ สพป. น่าน เขต 1 90.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสระ สพป. พะเยา เขต 1 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 88.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. แพร่ เขต 2 85.2 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน