ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน