ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 98.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. ลำพูน เขต 2 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 92.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด สพป. น่าน เขต 1 90.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่หล่าย สพป. แพร่ เขต 1 87.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 84.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนอรุณเมธา สพป. ตาก เขต 2 82.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 79.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.2 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71.4 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 70.2 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน