ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 99.11 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 97.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93.08 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ สพป. แพร่ เขต 2 84.18 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. แพร่ เขต 1 82.48 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบวก สพป. ลำพูน เขต 2 77.05 เงิน 9  
10 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 75.89 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.16 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 62.09 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 55.97 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สพป. เชียงราย เขต 3 52.09 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านวังพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 50.02 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 49.4 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า สพป. นครสวรรค์ เขต 1 49.07 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 48.1 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 47.89 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 47.31 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านขุนแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 47.21 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 46.43 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 44.88 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 44.84 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 44.79 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านผาท่าพล สพป. พิษณุโลก เขต 2 44.39 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 43.53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 43.36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 41.45 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนปอวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 38.34 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 37.52 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 35.06 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 33.16 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 32.97 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 32.15 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 32.02 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 30.94 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 29.84 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. พะเยา เขต 2 26 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 25 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 25 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 24 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน