ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.86 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64.88 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุโขทัย เขต 2 64.64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 59.98 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 59.39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 58.33 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สพป. เชียงราย เขต 3 57.08 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 56.33 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 55.28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 52.33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 51.06 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 49.69 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบวก สพป. ลำพูน เขต 2 48.91 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 47.75 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 46.36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 44.58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 43.34 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 42.53 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 41.98 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 41.94 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 38.82 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 38.81 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนริมโขงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 35.92 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 34.93 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 31.49 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 30.76 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 29.64 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 29.35 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 2 25 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 25 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 24 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 22 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 11.41 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. แพร่ เขต 2 7.23 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า สพป. นครสวรรค์ เขต 1 4.49 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 4.33 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 0 -  
41 โรงเรียนวังแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน