ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดศาลาแดง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี สพป. พิษณุโลก เขต 2 85 ทอง 11  
16 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 11  
17 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงราย เขต 3 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 83 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแม่ลาน สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 81 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านแม่อาว สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนวัดทุ่งศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 28  
32 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 28  
33 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 28  
34 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 28  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน