ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(ราษฏร์อนุกูล) สพป. พะเยา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 68.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันผักแค สพป. เชียงราย เขต 2 61.68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58.82 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57.14 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 55.82 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดปลวกง่าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 55.77 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 55.67 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 55.37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 54.84 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 53.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 53.65 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 53.64 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านสบฟ้า สพป. ลำปาง เขต 3 53.05 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 52.67 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านฮั่ว สพป. ลำพูน เขต 2 52.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 52.44 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 52.42 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สพป. เชียงราย เขต 3 50.9 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดวังยาง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 50.23 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 49.57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 49.38 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 48.49 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านเวียงทอง สพป. แพร่ เขต 2 45.74 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 45.63 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 45.19 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 44.99 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านนากาหลง สพป. สุโขทัย เขต 1 44.8 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนปงสนุก(วิชาไสย์) สพป. น่าน เขต 1 44.23 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 44.07 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 4 43.53 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดนาขุม สพป. พิษณุโลก เขต 3 42.62 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 42.38 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดสันทราย สพป. ลำพูน เขต 1 42.08 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 41.78 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 38.68 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 38.12 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 37.53 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 37.25 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 35.52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 35.16 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ สพป. พิจิตร เขต 2 34.05 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 34.04 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 29.5 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน