ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยขาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สพป. เชียงราย เขต 4 88.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่อาว สพป. ลำพูน เขต 1 88.16 ทอง 8  
9 โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 87.83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. พะเยา เขต 1 87.83 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.83 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. แพร่ เขต 1 87.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 87.16 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบวก สพป. ลำพูน เขต 2 87.16 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.16 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านกม.2 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 86.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่ออก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังรู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86.16 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง สพป. พิจิตร เขต 1 85.83 ทอง 25  
26 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.83 ทอง 25  
27 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 85.66 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 85.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 85.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.3 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 84.66 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84.66 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านฮวก สพป. พะเยา เขต 2 84.5 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.5 ทอง 33  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านน้ำลี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน