ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 98.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องฟอง สพป. แพร่ เขต 1 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.38 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.38 ทอง 6  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 89.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.38 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.13 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชอนไพร สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.63 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.63 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 88.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. ลำพูน เขต 2 88.35 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 87.88 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.75 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากกาง สพป. แพร่ เขต 2 87.63 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 87.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87.13 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.75 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 86.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.38 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.9 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83.38 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 81.75 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน