ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 20  
23 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 20  
24 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 20  
25 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 63 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน