ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 89.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 88.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 88.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล) สพป. น่าน เขต 1 87.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87.4 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดยางเอน สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 86.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.2 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.4 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.4 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.8 ทอง 23  
25 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 84.8 ทอง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 84.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย สพป. พะเยา เขต 2 84.2 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดบ้านหลุก สพป. ลำพูน เขต 1 83.6 ทอง 30  
31 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 83.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยปู สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลบุญพิทักษ์ สพป. เชียงราย เขต 3 82.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.2 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง สพป. พิจิตร เขต 2 82.2 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 81.8 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 81.8 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านสันเจริญ สพป. น่าน เขต 2 81.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. ลำปาง เขต 1 81.6 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 78.2 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน