ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 95.86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.63 ทอง 4  
5 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 85.86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.58 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านค่างาม สพป. แพร่ เขต 2 83.9 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 81.55 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน