ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านร่องย้าง สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านวังหาด สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 89 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหลักร้อย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 88 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 88 ทอง 14  
19 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง 14  
20 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน