ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย สพป. สุโขทัย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคูหา สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปาง สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน