ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป. พะเยา เขต 2 98.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลานทอง สพป. สุโขทัย เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 97.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 97.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 96.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแตน สพป. พิษณุโลก เขต 1 96 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) สพป. พิจิตร เขต 1 96 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 95.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 95 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว สพป. แพร่ เขต 2 94.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) สพป. แพร่ เขต 1 94 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 94 ทอง 17  
20 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 17  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 93.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 22  
24 โรงเรียนเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. ลำพูน เขต 1 92 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สพป. อุทัยธานี เขต 1 92 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 91.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 90.8 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สพป. ลำปาง เขต 3 90 ทอง 32  
35 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อุตรดิตถ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดเขามโน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 36  
37 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน