ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางช้าง สพป. น่าน เขต 1 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังหาด สพป. สุโขทัย เขต 1 83.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 82.7 ทอง 5  
6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพป. ตาก เขต 1 80.6 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน