ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน