ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 85.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองสูน สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ระวานสองแคว สพป. ตาก เขต 1 84.5 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 83.5 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอย สพป. เชียงราย เขต 3 81.5 ทอง 23  
24 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สพป. พะเยา เขต 1 80 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80 ทอง 25  
34 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 25  
35 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 25  
36 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน