ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 78.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 74.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73.8 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 72.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 67.4 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.2 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66.8 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 65.4 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 64.8 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64.6 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64.4 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64.4 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63.6 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 63.2 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.6 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.6 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61.4 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 61.2 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60.9 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60.2 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 58.6 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 58.4 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. แพร่ เขต 2 58 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 56.6 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 56.6 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 54.6 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 53.8 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 53.2 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 52.6 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพป. พิษณุโลก เขต 1 51.8 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 43.6 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน