ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 82.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 76.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านมะต้อง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.4 เงิน 6  
8 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 70.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 69.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 68.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.8 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 64.4 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 62.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 62.4 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 61.8 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60.2 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 58.6 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 57.2 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 54.8 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 53.4 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านช่องคีรี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 53.2 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 53.2 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 52.8 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป. อุทัยธานี เขต 2 52.8 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 52 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 51.8 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 49.6 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 49.2 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 49 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 44.8 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพ 182 สพป. ตาก เขต 2 43.2 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 41.4 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 41.2 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 41 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สพป. พิจิตร เขต 1 39.4 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 37 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 34 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 33.4 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 28.7 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน