ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุโขทัย เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 61 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 61 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน สพป. พิษณุโลก เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 56 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 55 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 50 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 50 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 48 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 48 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 47 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 47 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 45 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 44 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. แพร่ เขต 1 42 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 42 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 41 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 41 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 37 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 37 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 37 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 34 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อุตรดิตถ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 33 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 31 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 29 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 28 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน