ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสบสา สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเจริญผล สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี สพป. พะเยา เขต 1 65 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน