ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก สพป. ตาก เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 1 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 19 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 19 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 16 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน