ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตาดฯ สพป. พิษณุโลก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องย้าง สพป. พะเยา เขต 2 77.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า สพป. พะเยา เขต 1 63.33 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน