สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนสาใน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัด เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มรุพงศ์
 
1. นางสาวศุภาวดี  จินดาธนภาคิน