หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. อุทัยธานี เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000084 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 5 11 9
2 000122 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 2 41 10
3 000112 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 5 30 12
4 000101 โรงเรียนบ้านคอดยาง 3 12 6
5 000081 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 8 23 16
6 000082 โรงเรียนบ้านท่าดาน 1 3 2
7 000104 โรงเรียนบ้านปากดง 2 2 2
8 000121 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 4 13 8
9 000076 โรงเรียนบ้านวังเตย 14 36 24
10 000117 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 7 21 11
11 000099 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 6 41 17
12 000080 โรงเรียนบ้านหนองขุย 9 30 16
13 000108 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 2 6 4
14 000118 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 2 2
15 000119 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 3 6 5
16 000092 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 3 3
17 000095 โรงเรียนบ้านหนองเมน 2 16 5
18 000091 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 6 16 12
19 000094 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 2 8 3
20 000114 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 4 6 5
21 000111 โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗ 2 5 4
22 000113 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 3 3
23 000096 โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1 1 1
24 000120 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 4 12 8
25 000086 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 5 7 6
26 000098 โรงเรียนวัดดอนหวาย 4 6 6
27 000356 โรงเรียนวัดตานาด 1 2 2
28 000100 โรงเรียนวัดท่าโพ 2 2 2
29 000102 โรงเรียนวัดวังบุญ 0 0 0
30 000088 โรงเรียนวัดหนองตางู 2 4 4
31 000087 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1 1 1
32 000107 โรงเรียนวัดหนองสระ 1 6 3
33 000097 โรงเรียนวัดหนองแฟบ 1 1 1
34 000109 โรงเรียนวัดหาดทนง 1 3 2
35 000106 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1 3 2
36 000105 โรงเรียนวัดเขาปฐวี 1 1 1
37 000116 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 3 5 4
38 000090 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 3 7 3
39 000089 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 10 15 12
40 000093 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 2 7 4
41 000083 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 3 5 3
42 000110 โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1 2 1
43 000077 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 16 41 26
44 000103 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 3 2 2
รวม 158 467 273
740

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]