หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. สุโขทัย เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001436 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 9 35 16
2 001452 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 6 50 17
3 001456 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1 3 2
4 001429 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 6 12 10
5 001437 โรงเรียนบ้านดงเดือย 3 35 9
6 001475 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 13 57 28
7 001453 โรงเรียนบ้านนากาหลง 2 4 4
8 001463 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 2 4 3
9 001448 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1 15 4
10 001424 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 3 17 6
11 001464 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 6 19 10
12 001472 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 6 24 12
13 001441 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1 1 1
14 001457 โรงเรียนบ้านยางเมือง 5 22 7
15 001476 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 7 13 11
16 001477 โรงเรียนบ้านลานทอง 2 7 4
17 001465 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 2 4 3
18 001458 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 2 2 2
19 001459 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1 3 2
20 001442 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 1 1
21 001478 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 18 36 29
22 001473 โรงเรียนบ้านวังลึก 2 3 3
23 001479 โรงเรียนบ้านวังหาด 2 9 5
24 001469 โรงเรียนบ้านวังแดด 2 4 4
25 001470 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 2 4 3
26 001460 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 6 13 9
27 001461 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 4 8 4
28 001449 โรงเรียนบ้านหนองตูม 1 1 1
29 001443 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 4 2
30 001450 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 3 26 8
31 001444 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 3 8 5
32 001471 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 5 12 6
33 001474 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1 5 2
34 001480 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 12 65 26
35 001447 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0
36 001462 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 2 9 4
37 001455 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1 5 2
38 001434 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 6 9 9
39 001430 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 3 4 4
40 001425 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 4 7 6
41 001431 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 2 2 2
42 001439 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231 1 1 1
43 001440 โรงเรียนวัดปรักรัก 1 1 1
44 001427 โรงเรียนวัดปากพระ 4 4 4
45 001466 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 10 44 11
46 001432 โรงเรียนวัดยางเอน 2 15 5
47 001433 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 1 1
48 001451 โรงเรียนวัดหางตลาด 1 3 2
49 001445 โรงเรียนวัดเต่าทอง 1 6 2
50 001446 โรงเรียนวัดเสาหิน 1 1 1
51 001467 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 4 15 4
52 001428 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 4 6 5
53 001438 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 1 20 5
54 001454 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 5 4
55 001426 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 23 70 42
56 001435 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 3 4 4
57 001468 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 6 27 11
58 001482 โรงเรียนกวางตง 2 3 3
59 001481 โรงเรียนสายธรรม 1 1 1
รวม 228 789 393
1182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]