หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลำพูน เขต 1

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002877 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 2 23 3
2 002847 โรงเรียนดรุณพัฒนา 7 14 11
3 002873 โรงเรียนตำบลริมปิง 6 9 8
4 002899 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 2 4 4
5 002879 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 1 10 3
6 002893 โรงเรียนบ้านดอยคำ 2 17 7
7 002888 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1 3 2
8 002863 โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1 3 2
9 002884 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 3 5 2
10 002895 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 3 5 4
11 002878 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1 1 1
12 002868 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 14 8
13 002846 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1 3 2
14 002889 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1 10 3
15 002875 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 2 6 4
16 002861 โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 4 7 5
17 002894 โรงเรียนบ้านสบเมย 1 3 2
18 002896 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1 3 2
19 002867 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 5 7 4
20 002851 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 3 10 6
21 002852 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 19 62 36
22 002859 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 10 19 13
23 002883 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อ 1 1 1
24 002856 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 4 12 4
25 002853 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 2 4 3
26 002891 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1 3 2
27 002882 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1 8 3
28 002858 โรงเรียนบ้านแม่อาว 9 15 12
29 002886 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1 20 5
30 002885 โรงเรียนบ้านโป่งรู 4 12 6
31 002880 โรงเรียนบ้านไร่ดง 2 2 2
32 002866 โรงเรียนมงคลวิทยา 1 3 2
33 002850 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 3 3 3
34 002848 โรงเรียนละอองทิพย์ 1 1 1
35 002854 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 15 44 22
36 002874 โรงเรียนวัดชัยสถาน 1 2 1
37 002892 โรงเรียนวัดทากาศ 1 20 5
38 002907 โรงเรียนวัดทุ่งยาว 1 5 2
39 002887 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 3 3 3
40 002855 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 3 4 4
41 002860 โรงเรียนวัดน้ำพุ 4 8 6
42 002906 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 6 20 11
43 002849 โรงเรียนวัดบ้านม้า 3 4 3
44 002876 โรงเรียนวัดบ้านหลุก 1 10 3
45 002865 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 2 4 3
46 002897 โรงเรียนวัดป่าสัก 2 22 8
47 002881 โรงเรียนวัดวังกู่ 1 3 2
48 002869 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 1 2 2
49 002871 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1 3 1
50 003001 โรงเรียนวัดสันต้นธง 2 2 0
51 002870 โรงเรียนวัดสันทราย 2 5 4
52 002890 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 4 18 9
53 002864 โรงเรียนวัดเหมืองง่า 2 6 3
54 002845 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 18 66 23
55 002862 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 10 37 20
56 002857 โรงเรียนอรพินพิทยา 7 9 8
57 002898 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 2 2 2
รวม 202 621 321
942

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]