หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพป. ลำปาง เขต 2

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000178 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 2 7 4
2 000179 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1 1 1
3 000181 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1 3 2
4 000180 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1 1 1
5 000182 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 2 5 4
6 000183 โรงเรียนต้นธงวิทยา 2 5 4
7 000184 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 5 11 9
8 000185 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 2 17 6
9 000186 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 4 8 8
10 000187 โรงเรียนนายางวิทยา 3 3 3
11 000188 โรงเรียนบ้านจอมปิง 1 3 2
12 000189 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1 3 2
13 000190 โรงเรียนบ้านท่า 2 6 3
14 000192 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 5 4
15 000193 โรงเรียนบ้านท่าผา 2 9 4
16 000191 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 2 3 2
17 000194 โรงเรียนบ้านนาคต 1 1 1
18 000195 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1 8 3
19 003035 โรงเรียนบ้านป่าตาล 2 3 2
20 000200 โรงเรียนบ้านวังยาว 2 51 10
21 000202 โรงเรียนบ้านสมัย 1 6 3
22 000203 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1 1 1
23 003004 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 11 20 15
24 000205 โรงเรียนบ้านหลุก 4 17 6
25 000209 โรงเรียนบ้านอุมลอง 1 3 2
26 000208 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1 3 1
27 000201 โรงเรียนบ้านเวียง 1 1 1
28 000207 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 5 4
29 003034 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1 3 2
30 000199 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 3 4 4
31 000210 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1 3 1
32 000196 โรงเรียนป่าตันวิทยา 2 4 3
33 000211 โรงเรียนผาปังวิทยา 13 24 19
34 000216 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 6 39 17
35 000217 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 2 3 2
36 000218 โรงเรียนวังหินวิทยา 1 1 1
37 000219 โรงเรียนวัดนาแก้ว 1 8 3
38 000220 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1 2 2
39 000221 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 4 7 6
40 000222 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 2 12 3
41 000223 โรงเรียนศาลาวิทยา 6 23 11
42 000224 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 2 4 3
43 000228 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 4 20 9
44 000229 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 2 3 3
45 000227 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 4 10 6
46 003003 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1 1 0
47 000230 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 15 34 26
48 002910 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 3 3 3
49 000234 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 16 40 28
50 000232 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1 20 5
51 000233 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 3 7 5
52 000225 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 3 6 5
53 000213 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 3 21 7
54 000214 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 4 9 7
55 000215 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 3 5 4
56 000212 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 4 6 4
57 000226 โรงเรียนแสลมวิทยา 4 8 7
รวม 176 539 304
843

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]